Наукова робота

У І семестрі 2022 - 2023 навчального року Ліцей показав високі результати наукової роботи.


___________________________________________________________________________________

 Наукова робота та її значення у житті Ліцеїста.


   Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам,  має певну структуру, містить результат і власні висновки.

У "Науковому ліцеї міжнародних відносин ІІ - ІІІ ступенів" Університету митної справи і фінансів Ліцеїсти зможуть:

  • розрізняти види наукових робіт та правильно їх оформлювати;
  • планувати написання наукових робіт;
  • правильно формулювати та обирати тематику наукових робіт;
  • оволодіти методами дослідження;
  • отримати супровід процесу написання наукових робіт;
  • встановлювати критерії якості наукової роботи, актуальність обраної теми;
  • вносити елемент креативності бачення проблематики;
  • більш ефективно засвоювати знання з профільних дисциплін через дослідницько-наукову діяльність.
_____________________________________________________

З метою організації ефективної науково-дослідницької роботи у Ліцеї, учні, відповідно до своїх вподобань та інтересів, залучатимуться до написання наукових робіт
Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. 

Мала академія наук учнівської молоді
– профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.
Ознайомитися з діяльністю Дніпропетровського відділення МАН України можна ЗА ПОСИЛАННЯМ
_______________________________________________________________________________


Wikipedia

Результати пошуку