Навчальний процес

 


До уваги учнів та батьків!

У 2023 - 2024 н.р. за рішенням педагогічної ради Ліцею та ректорату УМСФ, ліцей працює в очному форматі.
В Ліцеї обладнане укриття, яке відповідає вимогам ДСНС.
Наші відкриті уроки: "Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ - ІІІ ступенів" Університету митної справи і фінансів організовує навчання у закладі за інноваційними підходами та сучасними методиками:
 • Використовується модульно-рейтингова система оцінювання досягнень Ліцеїстів;
 • Предмети читаються парами;
 • Наприкінці кожного семестру у рамках модульних тижнів ліцеїсти пишуть контрольні роботи з метою моніторингу якості освіти;
 • Введено поточний бал (у формі заліку);
 • Проводяться заняття для підготовки старшокласників до ЗНО з профільних предметів;
 • Використовуються авторські освітні програми і методики;
 • Навчальні заняття в рамках модулю організовано за схемою: лекційні заняття - практичні заняття - семінарські заняття;
 • Домашні завдання Ліцеїсти отримують тільки в рамках семінарських занять;
 • Ведеться паперовий та електронний журнал і електронний щоденник;
 • До навчального процесу залучаються найкращі викладачі ВНЗ (Університету митної справи і фінансів, НТУ "Дніпровська політехніка", ДНУ ім. О. Гончара);
 • Дистанційне навчання відбувається у форматі "живого" спілкування між учнем і викладачем;
 • Навчання будується на засадах партнерства, взаємоповаги та доброзичливості;
 • Застосовуються проектні технології у навчанні.
Розклад дзвінків:

_____________________________________________________


Wikipedia

Результати пошуку