Педради

 

«Педагогічна  рада Ліцею —постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом», — записано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад .

   Одним із напрямків роботи директора є планування, підготовка, проведення педагогічних рад, здійснення методичного забезпечення педагогічної ради, створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради, залучення педагогів до  активної участі в підготовці і проведенні педагогічних рад. Педагогічна рада — це професійне об’єднання, постійний орган, до компетенції якого належить розгляд основних питань навчально-виховної роботи освітнього закладу. Педрада — це реальна можливість залучення всіх учителів до процесу управління закладом освіти, місце обговорення їхніх думок та пропозицій щодо майбутнього і теперішнього стану у закладі.

    Проте педагоги часто без особливого інтересу і бажання беруть участь у роботі педагогічних рад, приймаючи їх як необхідність, з великим небажанням відсиджують встановлені години. Що ж так не приваблює вчителів у педрадах? Одного не влаштовують порушені питання, іншого — власне атмосфера і тон розмови (часто бюрократичні), третьому такі засідання здаються малопродуктивними і тому — непотрібними. Зрозуміло, небайдужому керівникові нелегко погодитися з таким станом речей, йому хочеться отримати не тільки віддачу, результат від періодичних скликань педагогічного форуму, а й зробити його подією шкільного життя. 

      Метою проблемної педради є пошук кращого управлінського розв’язання з обговорюваної проблеми. Наприклад, приймати чи не приймати ту або іншу навчальну програму, визначити напрями розвитку закладу тощо. Рішення на такій раді зазвичай формулюють під час дискусії та ухвалюють після голосування. Такі педради ефективно відбуваються у форматі ділових ігор. 

   Завдання під час інструктивної педради — у передачі розпорядження та необхідних свідчень згори вниз за схемою управління для їх швидшого та ефективнішого виконання. Певною мірою й на інструктивній педраді діє колективна думка: тут уточнюють завдання, висловлюють пропозиції щодо найкращого виконання цих завдань.

     Творча педрада. Її завдання полягає в пошуку нових ідей і подальшій розробці попередніх досягнень. Важливо також організувати й обмін досвідом. Творчі педради ефективно відбуваються у формі круглих столів, семінарів, конференцій.______________________________________________________

Wikipedia

Результати пошуку